Vocabulary

Greek Vocabulary

α Α alpha 

αγαθος, -η, -ον  good

αγγελος, -ου  messenger

αγγελλω  I announce

αγορα, -ας  market place

αγορευω  I say

αγω  I lead

αγων, -ωνος  contest

αγωνιζομαι  I contend

αδελφος, -ου  brother

αδελφη, -ης  sister

αδικια, -ας  injustice

αδικεω  I wrong, do wrong

αδυνατος, -ον  impossible

αει  always

αθλον, -ου  prize

‛αιμα, -ατος  blood

‛αιρεω  I take

αιρω  I raise, set out

αισθανομαι  I perceive

αισχρος, -α, -ον  disgraceful

αισχυνη, -ης  shame

αιτεω  I ask, beg

αιτια, -ας  cause, blame

αιχμαλωτος, -ον  prisoner

ακουω  I hear

ακρος, -α, -ον  top

αληθεια, -ας  truth

αληθης, -ες  true

αλλα  but

αλλος, -η, -ον  other

‛αμα  at the same time

‛αμαξα, -ης  wagon

αμεινων, -ον  better

αμφοτερος, -α, -ον  both

ανα  up

αναβαινω  I go aboard ship

αναγκη, -ης  necessity

αναγκαζω  I compel

ανεμος, -ου  wind

ανευ  without

ανηρ, ανδρος  man

ανδρειος, -α, -ον  brave

ανθρωπος, -ου  man (as in mankind)

αντι  instead of

αξιος, -α, -ον  worthy

‛απας, -ασα, -αν  all

‛απαξ  once

απεχω  I am distant

αποδιδομαι  I sell

αποκρινομαι  I reply

αποκτεινω  I kill

απορια, -ας  difficulty, shortage

αρετη, ης  virtue

αριθμος, -ου  number

αριστος, -η, -ον  best

αρμα, -ατος  chariot

αρχη, -ης  beginning, rule

ασθενης, -ες  weak

ασπις, -ιδος  shield

αστυ, αστεως  town

ασφαλης, -ες  safe

αυ, αυθις  again

αυτικα  at once

αυτος, -η, -ο  self

αφικνεομαι  I arrive

β Β beta 

βαδιζω  I walk

βαινω  I go

βαλλω  I throw

βαρβαρος, -ον  foreign

βασιλευς, -εως  king

βια, -ας  force

βιβλος, -ου  book

βιος, -ου  life

βλαπτω  I harm

βοηθεω  I help

βουλευω  I take counsel

βουλομαι  I wish

βους, βοος  ox

βωμος, -ου  altar

γ Γ gamma 

γαμεω  I marry

γαρ  for

γε  indeed

γελαω  I laugh

γενος, -ους  race

γερων, -οντος  old man

γεφυρα, -ας  bridge

γη, -ης  earth, land

γιγνομαι  I become, happen

γιγνωσκω  I get to know

γλυκυς, -εια, -υ  sweet

γλωσσα, -ης  tongue

γραυς, γραος  old lady

γραφω  I write

γυμνος, -η, -ον  naked

γυνη, γυναικος  woman, wife

δ Δ delta 

δακρυω  I cry

δε  but

δει  it is necessary

δεικνυμι  I show

δειλος, -η, -ον  cowardly

δεινος, -η, -ον  strange, clever

δειπνον, -ου  meal

δενδρον, -ου  tree

δεομαι  I want

δεσποτης, -ου  master

δεχομαι  I receive

δη  indeed

δηλος, -η, -ον  clear

δημος, -ου  people

δια  on account of, through

διαγω  I live

διδασκαλος, -ου  teacher

διδασκω  I teach

διδωμι  I give

δικη, -ης  justice

δικαιος, -α, -ον  just

διωκω  I pursue

δοξα, -ης  glory, opinion

δουλος, -η, -ον  slave

δυνατος, -η, -ον  able

δωρον, -ου  gift

ε Ε epsilon 

εαρ, ηρος  spring

εαω  I allow

εγγυς  near

εγω  I

εθελω  I am willing

ειμι  I am

ειρηνη, -ης  peace

εις  to

εκ  out of

εκκλησια, -ας  assembly

‛εκων, -ουσα, -ον  willing

ελαυνω  I drive

ελευθερια, ας  freedom

ελπις, -ιδος  hope

εν  in

εναντιος, -α, -ον  hostile

ενδον  inside

εξαιφνης  suddenly

εξω  outside

επειτα  next, then

επιστημη, -ης  knowledge, understanding

επιτηδεια  provisions

εργον, -ου  work

ερις, -ιδος  strife

ερχομαι  I come, go

εσθιω  I eat

‛εσπερα, -ας  evening

ετι  still

‛ετοιμος, -η, -ον  ready

ετος, -ους  year

ευ  well

ευθυς  immediately

‛ευρισκω  I find

εχω  I have

‛εως  dawn

ζ Ζ zeta 

ζημια, -ας  penalty

ζητεω  I seek

η Η eta 

‛ηγεμων, -ονος  leader

ηδη  already

‛ηδομαι  I rejoice

‛ηδυς, -εια, -υ  pleasant, sweet

‛ηκιστα  least

‛ηκω  I have come

‛ηλιος, -ου  sun

‛ημερα, -ας  day

‛ησυχια, -ας  quiet

‛ησσων, -ον  less

θ Θ theta 

θαλασσα, -ης  sea

θανατος, -ου  death

θαπτω  I bury

θαυμαζω  I wonder at

θεος, -ου  god

θεα, -ας  goddess

θεραπευω  I honour, worship

θερμος, -η, -ον  hot

θερος, -ους  summer

θηρ, θηρος  wild animal

θυγατηρ, θυγατρος  daughter

θυρα, -ας  door

θυω  I sacrifice

ι Ι iota 

ιατρος, -ου  doctor

‛ιερος, -α, -ον  holy

‛ιημι  I send

‛ικανος, -η, -ον  sufficient

‛ιππος, -ου  horse

ισος, -η, -ον  equal

ισχυρος, -α, -ον  strong

ισως  perhaps

κ Κ kappa 

καθευδω  I sleep

και  and, even, also

καιρος, -ου  right time

κακος, -η, -ον  bad

καλεω  I call

καλος, -η, -ον  fine, beautiful

καρπος, -ου  fruit

κειμαι  I lie

κελευω  I order

κεφαλη, -ης  head

κινδυνος, -ου  danger

κλαιω  I weep

κλεπτω  I steal

κομιζω  I bring, carry

κρινω  I judge

κρυπτω  I hide

κυων, κυνος  dog

κωλυω  I prevent

κωμη, -ης  village

λ Λ lambda 

λαμβανω  I seize

λεγω  I say

λειπω  I leave

λευκος, -η, -ον  white

λεων, -οντος  lion

λιθος, -ου  stone

λιμην, -ενος  harbour

λογος, -ου  word

λουω  I wash

λυω  I set free

μ Μ mu

μακρος, -α, -ον  long

μαλα  very much

μανθανω  I learn

ματην  in vain

μαχη, -ης  battle

μεγας, μεγαλη, μεγα  great

μελας, μελαινα, μελαν  black

μελλω  I intend

μενω  I remain

μεσος, -η, -ον  middle

μετα  after, with

μητηρ, μητρος  mother

μικρος, -α, -ον small

μισθος, -ου  reward

μονος, -η, -ον  alone

μωρος, -α, -ον  foolish

ν Ν nu 

ναι  yes

ναος, νεω  temple

ναυς, νεως  ship

νεανιας, -ου  young man

νησος, -ου  island

νικη, -ης  victory

νομιζω  I consider, think

νομος, -ου  law

νοσος, -ου  disease

νυξ, νυκτος  night

ξ Ξ xi 

ξανθος, -η, -ον  yellow

ξενος, -ου  stranger

ξιφος, -ους  sword

ξυλον, -ου  wood

ο Ο omicron 

‛οδος, -ου  road, street

οιδα  I know

οικαδε  home(wards)

οικος, -ου  house

οιμοι  oh no!

οινος, -ου  wine

ολιγος, -η, -ον  small (few in plural)

‛ολος, -η, -ον  whole

‛ομοιος, -α, -ον  like, similar

‛ομως  nevertheless

ονομα, -ατος  name

ονος, -ου  donkey

‛οπλα  weapons

‛οραω  I see

ορνις, -ιθος  bird

ορος, -ους  mountain

ου  not

ουδε  not even

ουν  therefore

ουρανος, -ου  heaven

‛ουτως  so, in this way

π Π pi 

παις, παιδος  child

παιζω  I play

παλιν  back

παρασκευαζω  I prepare

παρθενος, -ου  maiden

πας, πασα, παν  all, every

πατηρ, πατρος  father

πατρις, -ιδος  country

παυω  I stop

πειθω  I persuade

πεμπω  I send

πεπλος, -ου  robe

περι  around, about

πινω  I drink

πιπτω  I fall

πλεω  I sail

πλουσιος, -α, -ον  rich

ποιεω  I do, make

ποιμην, -ενος  shepherd

πολεμος, -ου  war

πολις, -εως  city

πολιτης, -ου  citizen

πολλακις  often

πολυς, πολλη, πολυ  much

πονος, -ου  hard work

ποταμος, -ου  river

πους, ποδος  foot

πρασσω  I do

προς  to, towards

προτερον  previously

πρω˛  early

πρωτος, -η, -ον  first

πυλη, -ης  gate

πυρ, πυρος  fire

ρ Ρ rho 

‛ρα˛διος, -α, -ον  easy

‛ρεω  I flow

‛ρητωρ, -ορος  orator

‛ριπτω  I throw

σ, ς Σ sigma

σιγη, -ης  silence

σιτος, -ου  corn, provisions

σκοπεω  I look at, notice

σοφος, -η, -ον  wise

στομα, -ατος  mouth

στρατηγος, -ου  general

συ  you

συμμαχος, -ον  ally

συμφορα, -ας  disaster

σχολη, -ης  leisure

σωζω  I save

σωμα, -ατος  body

τ Τ tau 

ταυρος, -ου  bull

ταφος, -ου  tomb

τειχος, -ους  wall

τεκνον, -ου  child

τεχνη, -ης  skill

τιμη, -ης  honour

τις, τι  someone, something

τοιουτος  such

τοσουτος  so great

τρεπω  I turn

τρεφω  I feed, nourish

τρεχω  I run

τυχη, -ης  chance

υ Υ upsilon 

‛υδωρ, -ατος  water

‛υιος, -ου  son

‛υλη, -ης  wood

‛υπισχνεομαι  I promise

‛υπνος, -ου  sleep

‛υπερ  on behalf of

‛υπο  by

‛υψηλος, -η, -ον  high

φ Φ phi 

φαινω  I show

φερω  I bring, carry

φευγω  I flee

φημι  I say

φιλεω  I love

φιλος, -η, -ον  friend

φιλως  in a friendly way

φοβος, -ου  fear

φυλαξ, -ακος  guard

φωνη, -ης  voice

χ Χ chi 

χαιρω  I rejoice

χαλεπος, -η, -ον  difficult

χαρις, -ιτος  favour

χειμων, -ωνος  storm, winter

χειρ, χειρος  hand

χρησιμος, -η, -ον  useful

χρη  it is necessary

χρημα, -ατος  thing, money (in plural)

χρονος, -ου  time

χωρα, -ας  land, place

ψ Ψ psi

ψευδης, ες  lying

ψυχη, -ης  soul

ω Ω omega

‛ωδε  in this way

ωνεομαι  I buy

‛ωρα, -ας  season

‛ως  to, as

‛ωσπερ  just as

ωφελεω  I help

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s