Growing pains (text only)

Growing pains (1)

πρω˛ δη ‛ο Θεοδωρος ηλθε εις την παλαιστραν ‛ινα ακουση˛ τον Πρωταγοραν. ‛ο δε Πρωταγορας ην σοφιστης και διελεξατο περι της φυσεως. και δη λεγει παντων χρηματων μετρον ανθρωπον. ου γαρ θεους ενομιζε. εκ δε τουτου ‛οι Αθηναιοι ‛οι πολλοι τω˛ Πρωταγορα˛ ου επιστευον.
πρω˛ – early
‛ινα ακουση˛ – to hear (see Donkey’s grammar guide on Purpose Clauses)
‛ο σοφιστης – travelling teacher
διελεξατο – explained
‛η φυσις – nature
τα χρηματα – matter
το μετρον – measure
‛ο ανθρωπος – man(kind)
‛ο θεος – god
ενομιζε – recognise
εκ δε τουτου – as a result
επιστευον – put trust in (+ dat)

Growing pains (2)

τη˛ δε ‛υστεραια˛ ‛ο Θεοδωρος παλιν ηλθε εις την παλαιστραν. ‛ο δε Πρωταγορας διειπε την της ‛ρητορικης τεχνην. εν γαρ τω˛ δικαστηριω˛ εν χρεια˛ ην. ειπε γε επι παραδειγματος ‛οτι ανηρ τις τυχη˛ βαλομενος ακοντιω˛ απεθανε. απορον μεντοι εστι το αιτιον. και ‛αμα ‛ομου διειπε την των πραγματων οικειαν τεχνην.
διειπε – explained
το δικαστηριον – lawcourt
εν χρεια˛ – useful
επι παραδειγματος – as an example
τις – a certain
βαλομενος – after being struck
το ακοντιον – javelin
απορος – uncertain, difficult
το αιτιον – cause, reason
οικειος – proper

Growing pains (3) 

The Spartans meanwhile finding the war against the rebels in Ithome likely to last, invoked the aid of their allies, and especially of the Athenians, who came in some force under the command of Cimon… The first open quarrel between the Spartans and Athenians arose out of this expedition. The Spartans, when assault failed to take the place, apprehensive of the enterprising and revolutionary character of the Athenians, and further looking upon them as of alien extraction, began to fear that if they remained, they might be tempted by the besieged in Ithome to attempt some political changes. They accordingly dismissed them alone of the allies, without declaring their suspicions, but merely saying that they had now no need of them. (Thucydides 1. 102)

‛ο δε Αριστων ουποτε εξ αρχης επιλησεται την αγωγην. ‛ο μεν γαρ παιδονομος διειπων τους κανονας ενεβαλε αυτον εις την αγελην, ‛ο δε Αριστων σφοδρα εποθεσε τον οικον. πολλακις γαρ ασιτος τε και ψυχρος ην και ‛η στιβας σκληρα.

εξ αρχης – from the beginning
επιλησεται – will forget
‛ο κανων – rule
‛η αγελη – group
εποθεσε – missed
‛ο οικος – home, family
πολλακις – often
ασιτος – hungry
ψυχρος – cold
‛η στιβας – bed of reeds
σκληρος – hard

Growing pains (4) 

The Athenians received another addition to their confederacy in the Megarians; who left the Spartan alliance, annoyed by a war about boundaries forced on them by Corinth. The Athenians occupied Megara and Pegae, and built the Megarians their long walls from the city to Nisaea , in which they placed an Athenian garrison. This was the principal cause of the Corinthians conceiving such a deadly hatred against Athens. (Thucydides 1. 103)

των δε πρεσβυτερων τινες διειπον περι του βιου. κατα δε ετος ‛εκαστον εδοθησαν ‛ιματιον μονον, το δε ταχα τρυχηρον εγενετο. και των πρεσβυτερων ου πολλοι της κρυπτειας μετεχουσι. εις δε την χωραν ηλθον ‛ιματιον τε και ξιφιδιον εχοντες. της μεν ‛ημερας εκειθοντο, της δε νυκτος διωξαντες τους ‛Ειλωτας απεκτειναν.
πρεσβυτερος – older
‛ο βιος – life
κατα δε ετος – each year
εδοθησαν – were given
το ‛ιματιον – cloak
τρυχηρος – worn
‛η κρυπτεια – secret group
μετεχουσι – join
‛η χωρα – countryside
το ξιφιδιον – dagger
της μεν ‛ημερας – during the day
εκειθοντο – lay hidden
διωξαντες – after pursuing
απεκτειναν – killed

Growing pains (5)

τη˛δε εν ‛ημερα˛ ‛η Χλοη ορθη τε και φοβερα εστι. ‛ο γαρ πατηρ τον γαμον παρασκευαζει. ‛ο δε νυμφιος Κριτιας, ανηρ πλουσιος, ηπιος ων φαινεται και δωρα δαπανηρα παρεσχηκε. ‛η δε Χλοη ‛υφαινει τα ‛ιματια ‛ινα την τεχνην φαινη˛. ‛ομως δε βουλεται μαλλον γιγνωσκειν αυτον.
τη˛δε εν ‛ημερα˛ – on this day
φοβερος – fearful
‛ο γαμος – marriage
παρασκευαζει – is preparing
‛ο νυμφιος – husband
πλουσιος – rich
ηπιος – kind
δαπανηρος – expensive
παρεσχηκε – has provided
‛ινα … φαινη˛ – to show
‛ομως – nevertheless
μαλλον – more, better

Growing pains (6)

‛ο δε γαμος εσται εν τω˛ Γαμηλιωνι. και πολλας ‛ημερας ‛η τε Αγαπη και ‛η αδελφη ευτυχως ωφελουσι την Χλοην. και δη ‛η Χλοη τα προτελεια γαμων τη˛ τε Αρτεμιδι και τη˛ Αφροδιτη˛ θυσας την κουραν τριχος κειρεται. επειτα δε ανεθηκε την κουραν τη˛ Αρτεμιδι.
‛ο Γαμηλιων – Gamelion (a month equivalent to January/February)
πολλας ‛ημερας – for many days (see DGG on time clauses)
ευτυχως – happily
ωφελουσι – help
τα προτελεια – offerings
‛η κουρα – lock
‛η θριξ – hair
κειρεται – cuts
ανεθηκε – dedicated

 

 

Advertisements